سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

خسرو نگین تاجی – کارشناس بخش ژئوتکنیک شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
فریدون حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
سید داود محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه همدان

چکیده:

در این نوشتار، تکیه گاه های سد کارون ۲، محور A-3( 20 کیلومتری شمال ایذه ) از نظر کیفیت سنگ ها بررسی شده و با استفاده از داده های حاصل حفاری گمانه ها، آزمایش های آزمایشگاهی و برداشت درزه ها بر اساس رده بندی ژئومکانیکی توده ی سنگ (RMR) طبقه بندی شده اند. بر این اساس ، تکیه گاه راست محل سد و بخشی از تکیه گاه چپ ( تا تراز ۶۱۰ متر از سطح دریا) در رده ی سنگ های با کیفیت متوسط (کلاس III) و سنگ های تکیه گاه چپ (بالاتر از تراز ۶۱۰ متر) در رده ی سنگ های ضعیف (کلاس IV) قرار گرفته اند. اختلاف کیفیت سنگ های دو تکیه گاه و همچنین عریض بودن دره در محل سد، احداث سدی از نوع بتنی را رد کرده و احتمالاً یک سد خاکی در این محل قابل اجرا خواهد بود. پایین بودن کیفیت سنگ در تکیه گاه چپ نیز تمهیدات ویژه ای را برای پایداری و اب بندی نیاز دارد.