سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسین رحیمی – اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز – گروه زمین‌ شناسی
نصرالله کلانتری – عضو هیئت علمی گروه زمین‌ شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس چرچی – اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز – گروه زمین‌ شناسی

چکیده:

سیستم‌های زمین شناختی و هیدرو شیمیایی در برخی موارد خیلی پیچیده‌تر از آن است که توسط روش‌های گرافیکی و آماری مرسوم تحلیل شود. ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی در چرخه طبیعت اغلب به صورت پیوسته تغییر می‌کنند تا ناگهانی، به عبارت دیگر فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی همیشه خروجی‌های مجزایی ندارند. به دلیل این پیوستگی ممکن است گروه‌های آماری به خوبی از یکدیگر تفکیک نشود و در عوض ممکن است توالی را تشکیل دهند که گروه‌ها با هم هم‌پوشانی داشته باشند. بنابراین روش منطق فازی می‌تواند برای اهداف مدل سازی و رده بندی مفید باشد. در این مطالعه ۶۱ نمونه آب زیرزمینی دشت‌های زوبرچری و خران با استفاده از روش تقسیم بندی فازی به چهار گروه تقسیم شد و نتایج آن با تقسیم‌بندی به روش آنالیز خوشه‌ای سلسله مراتبی مقایسه شد.