مقاله رديابي اهداكنندگان خون به بيماران تالاسمي داراي ماركرهاي هپاتيت C مراجعه كننده به درمانگاه بيماران بزرگسال تالاسمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۱۵۶ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: رديابي اهداكنندگان خون به بيماران تالاسمي داراي ماركرهاي هپاتيت C مراجعه كننده به درمانگاه بيماران بزرگسال تالاسمي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتيت C
مقاله تالاسمي
مقاله عفونت
مقاله اهداي خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذركيوان آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي بيگي بشير
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري طوسي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اميني كافي آبادي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودلو مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: شادمان امير
جناب آقای / سرکار خانم: افرادي حجت
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي معصومه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عفونت هاي منتقله از راه خون، يکي از مهم ترين عوارض تزريق خون مي باشد. در اين مطالعه بر آن شديم كه با بررسي موارد جديد هپاتيت C در بيماران تالاسمي، شيوع آن را پس از غربالگري به دست آورده و رديابي اهداكنندگان را انجام دهيم.
مواد و روش ها: در يك مطالعه توصيفي، به روش سرشماري بيماران مراجعه كننده به درمانگاه بزرگسال تالاسمي بررسي شدند. مواردي كه قبل از سال ۱۳۷۵ آزمايش نداشته و در اولين آزمايش جواب مثبت داشتند، مثبت تلقي نشدند. موارد جديد فقط به مواردي اطلاق شد كه در پرونده، قبلا آزمايش HCV Ab منفي داشته اند و در آزمايش هاي بعدي جواب آن ها از منفي به مثبت تغيير پيدا کرده بود. رديابي اهداکنندگان براي موارد مثبت انجام شد. جهت تحليل نتايج از آزمون كاي دو و نرم افزارSPSS 14  استفاده شد.
يافته ها:۳۹۵  پرونده در اين مطالعه بررسي شد كه ۲۷۴ بيمار تالاسمي ماژور (۶۹٫۴%) و ۱۱۰ بيمار تالاسمي اينترمديا (۲۷٫۸%) بودند. ۱۰۹ بيمار مبتلا به هپاتيت (%۲۷٫۵) C بودند كه از اين ميان ۲۱ مورد جديد شناسايي شدند. پرونده ۵ بيمار كامل بود كه از طريق آن ۵۴ اهداكننده شناسايي شدند. ۳۷ اهداكننده از اين ۵۴ نفر (۶۸٫۵%)، رديابي و سلامت آن ها تاييد شد كه ۸۱% اين افراد اهداکننده مستمر بودند.
نتيجه گيري: در اين مطالعه، به تمامي اهداکنندگان دسترسي پيدا نشد و نمي توان ادعا کرد كه بيماري از طريق اهداكننده به گيرندگان خون منتقل شده است. اما از طرفي بايد احتمال انتقال بيمارستاني، انتقال در بين بيماران از طريق وسايل تزريقي و يا از طريق پرسنل پرستاري درگير تزريق خون را نيز مدنظر داشت.