مقاله رديابي سلول هاي سرطاني و بررسي الگوي DNA به روش فلوسيتومتري درلاواژ مايع پريتوان بيماران مبتلا به سرطان معده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۲۵ تا ۲۳۲ منتشر شده است.
نام: رديابي سلول هاي سرطاني و بررسي الگوي DNA به روش فلوسيتومتري درلاواژ مايع پريتوان بيماران مبتلا به سرطان معده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان معده
مقاله فلوسيتومتري
مقاله مايع لاواژ پريتوان
مقاله DNA ploidy

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دياني احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه قاسم پور شاهپور
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: كماني فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: سيدغفوري سيما
جناب آقای / سرکار خانم: پيروي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان معده دومين سرطان شايع و رو به افزايش در ايران است که متاسفانه اغلب در مراحل اوليه هيچ علامت تشخيصي ندارد و عمدتا بيماران زماني مراجعه مي كنند كه بيماري پيشرفت کرده است. با توجه به نقش عوامل ژنتيكي و محيطي در تغيير سلول هاي بافت معده به سمت سرطاني شدن، اهداف اين مطالعه رديابي سلول هاي سرطاني به خارج از معده جهت شناسايي دقيق مرحله بيماري و بررسي ميزان محتويات DNA سلول هاي سرطاني و مقايسه آن با سلول هاي طبيعي به عنوان يك شاخص براي پيش بيني سير بيماري و ارايه برنامه ريزي دقيق تر در درمان بيماري مي باشد.
روش: در اين مطالعه ۲۷ نمونه جمع آوري و از اين تعداد ۲۲ نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. سلول هاي موجود در لاواژ مايع پريتوان بيماران توسط سانتريفيوژ رسوب داده شدند. سپس از اين سلول ها به ميزان مشخص (۱۰۰۰۰ سلول در هر ميلي ليتر) با کيت رنگ آميزي DNA رنگ آميزي شد و DNA آنها به وسيله فلوسيتومتري و با نرم افزار modfit مورد بررسي قرار گرفت و سپس هيستوگرام هاي مربوط به آناليز DNA سلول سرطاني با سلول هاي طبيعي مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: در مجموع ۱۲ مورد از ۲۲ نمونه مثبت بود. DNA ploidy در %۳۳٫۳ سلول هاي سرطاني مشاهده شد. افزايش SPF سلولي در سلول هاي سرطاني ۲/۲۲% بودکه اين شاخص ارتباط مستقيم با تکثير سلول دارد.
نتيجه گيري: اندازه گيري SPF سلولي احتمالا به عنوان يک شاخص در رفتار سلول سرطاني مطرح مي باشد که بيانگر ميزان تهاجمي بودن آن است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که DNA-ploidy و افزايش SPF در سلول هاي سرطاني وجود دارد و با اندازه گيري اين دو مي توان سير تهاجمي بيماري را تخمين زد تا بر اساس آن تصميم گيري براي عمل جراحي گسترده وکمک گرفتن از روش هاي شيمي درماني موثر انجام شود و از اعمال جراحي بي نتيجه و همراه با عارضه خودداري شود.