مقاله رديابي مولکولي همزمان سه گونه انگل ليشمانيا در پشه خاکي هاي منطقه کليبر، از مناطق اندميک ليشمانيوز احشايي (کالاآزار) در شمال غربي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در نوآوري هاي آموزشي از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: رديابي مولکولي همزمان سه گونه انگل ليشمانيا در پشه خاکي هاي منطقه کليبر، از مناطق اندميک ليشمانيوز احشايي (کالاآزار) در شمال غربي ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليشمانيا اينفانتوم
مقاله ليشمانيا تروپيکا
مقاله ليشمانيا ميجر
مقاله ITS-rDNA PCRT
مقاله فلبوتوموس پرفيليوي
مقاله ليشمانيوز احشايي
مقاله کليبر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرويزي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: علايي نوين الناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ليشمانيا اينفانتوم به عنوان عامل ليشمانيوز احشايي است. ليشمانيا اينفانتوم بر اساس تعداد معدود تايپ ايزوآنزيم از انسان ها و سگ ها در منطقه کليبر با وفور بالا ديده شده ولي تاکنون درباره آلودگي ليشمانيايي پشه خاکي هاي ناقل بيماري گزارشي منتشر نشده است. لذا اين مطالعه با هدف تعيين آلودگي پشه خاکي هاي ناقل بيماري در منطقه انجام شد.
روش کار: پشه خاکي ها با تله هاي چسبان و نوراني صيد گرديد. پس از تشريح پشه خاکي ها، سر و انتهاي آن جهت شناسايي مورفولوژيکي گونه، و شکم و سينه آن جهت استخراج DNA مورد استفاده قرار گرفت. انگل ليشمانيا با استفاده از ژن ITS-rDNA رديابي و پس از تعيين توالي شناسايي شد.
يافته ها: از مجموع ۱۴۶ عدد پشه خاكي كه مورد آزمايش قرار گرفت ۹ مورد داراي آلودگي ليشمانيايي بوده است. بر اساس نتايج مطالعه حاضر، براي اولين بار سه گونه انگل ليشمانيا اينفانتوم، تروپيکا و ميجر در پشه خاکي ها در منطقه کليبر تشخيص داده شد. تنها يک مورد فلبوتوموس پرفيليوي ناقل ليشمانيوز احشايي در اين منطقه، آلوده به ليشمانيا اينفانتوم بود، که اين يافته پس از تشخيص با Nested PCR و تعيين توالي ژن ITS-rDNA، انگل ليشمانيا مورد تاييد قرار گرفت.
نتيجه گيري: هرچند ليشمانيا تروپيکا و ميجر بيش تر از ليشمانيا اينفانتوم در پشه خاکي ها در منطقه کليبر يافت شدند ولي نمي توان نتيجه گرفت که اين دو گونه ليشمانيا نيز از عوامل بيماري ليشمانيوز احشايي هستند زيرا يک عامل و يا ناقل بيماري داراي خصوصيات و ويژگي هاي متعدد مي باشد که بايد مدنظر قرار گيرد.