مقاله رديابي و شناسايي PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۸۵ تا ۳۹۰ منتشر شده است.
نام: رديابي و شناسايي PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله PVYNTN

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجدآبادي فراهاني سميه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرپور بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتي رستگار ماهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: سبك خيز محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نژاد PVYNTN باعث ايجاد بيماري لکه حلقوي نکروتيک غده سيب زميني (PTNRD) مي ‌شود. اين نژاد زير گروه نژاد نکروز رگبرگ توتون PVYN و حاصل نوترکيبي بين نژادهاي PVYN و PVYO مي‌ باشد که اغلب در زمان برداشت بدون علايم و غير قابل شناسايي بصورت چشمي است. معمولا علايم در زمان پس از برداشت در شرايط انبار نمايان مي ‌شوند و باعث کاهش کيفيت غده ها و قابليت عرضه در بازار مي ‌شود. واکنش زنجيره اي پليمراز نسخه برداري معکوس، (RT-PCR) ابزاري دقيق و قابل اعتماد براي تمايز و شناسايي نژاد PVYNTN در تاييد علايم و رديابي آلودگي در بافت هاي بدون علايم محسوب مي ‌شود. به همين منظور در تابستان ۱۳۸۶ تعداد ۴۳۵ نمونه از غده‌ هاي مزارع استان خراسان رضوي به صورت تصادفي جمع آوري شد. غده ها بعد از گذراندن دوره خواب در دماي ۴oC، به گلخانه در دماي ۲۵oC جهت جوانه زني منتقل شدند سپس جوانه هاي هر غده با آزمون DAS-ELISA به کمک پادتن چند همسانه اي براي رديابي ويروسY  سيب زميني مورد بررسي قرار گرفتند. با توجه به نتايج حاصل از آزمون اليزا نمونه هاي داراي بيشترين ميزان جذب در طول موج ۴۰۵ نانومتر انتخاب و در نهايت مشخص گرديد که ۵۳ نمونه به PVY آلوده بودند. سپس با استفاده از محلول RNX™(-Plus) تودهRNA  کل ۴۰ گياه آلوده به PVY استخراج و با کمک دوجفت آغازگر اختصاصي طراحي شده براي ناحيه ژن پروتئين پوششي CP، cDNA مربوطه ساخته و براي انجام آزمون RT-PCR مورد استفاده قرار گرفت. نمونه ‌هاي آلوده به PVY به همراه آغازگرهاي MOR2 و MOR3 در محدوده ۵۶۹-bp و جدايه ‌هاي متعلق به نژاد PVYNTN به همراه آغازگرهاي MOR1 وMOR2  درمحدوده ۳۳۴-bp ايجاد باند نمودند.