مقاله ردگيري حرکات چندگانه با استفاده از فيلترکالمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۵ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۶۹ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: ردگيري حرکات چندگانه با استفاده از فيلترکالمن
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آشکار سازي حرکت
مقاله تحليل دنباله تصاوير
مقاله ردگيري شي متحرک
مقاله آستانه گيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين طينت بهارك
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، به بررسي ردگيري حرکات چندگانه با استفاده از فيلترکالمن پرداخته شده است، که بر اساس ترکيب مدل پس زمينه هر پيکسل و مجموعه اي از مدل هاي پيش زمينه تک فرضي بر مبناي مدل کلي اندازه شي موقعيت، سرعت و توزيع رنگ مي باشد. فيلترکالمن، تخمين موقعيت هدف بر اساس اندازه گيري هاي قبلي، و تخمين موقعيت بر اساس اندازه گيري هاي فعلي را براي به دست آوردن تخمين فيلترشده موقعيت هدف، ترکيب مي نمايد. اين  ترکيب به طوري انجام مي گردد که تخميني حاصل شود که مينيمم واريانس را داراست. بعبارت ديگر، داراي بهترين دقت مي باشد. يک مدل قياسي از سرعت و جهت حرکت معمول، براي تخمين اوليه سرعت شي بکار مي رود که براي تعيين سرعت هر يک از نمونه اشيا پيش زمينه استفاده مي شود. اين مدل معمولا يک فيلتر کالمن گسترده است.  سيستم، نزديک به آهنگ فريم هاي ويدیويي (ما بين ۲۴ تا ۴۰ فريم در ثانيه) کار مي کند. با فرض اينکه تفکيک پذيري تصوير کافي است و اندازه هاي شي مورد نظر، از اندازه شي اي که در اندازه گيري اوليه استفاده شده خيلي فراتر نمي رود. در اين جا، دو مدل که شامل رديابي پرش هاي انسان و رديابي موتورسوارها مي باشد، بررسي مي شود ويک مدل استنتاجي خودگردان پيشنهاد شده است که فاکتورهاي مربوط به هر دو مدل را در خود دارد و با توجه به دريافت چند فريم اول از يک تصوير، الگوريتم رديابي مربوط به تصوير مذکور را با توجه به بلاک دياگرام هاي مدل ها، انتخاب مي نمايد. سپس مقدار خطا بين ناحيه انداه گيري شده و حقيقي در دو مدل محاسبه شده و ميزان دقت روش مورد استفاده در مدل هاي مذکور نشان داده مي شود.