سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فیروز بشاشی سقزچی – بخش مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه شیراز
عباس شیخی –
حبیب اله عبیری –

چکیده:

دراین مقاله الگوریتم TDS که منحصر به رادارهای آرایه فازی است ارایه شده است و درادامه کارایی این الگوریتم برای زمانهای نمونه برداری ثابت و وفقی برای هدفی با مانوربسیاربالای ۱۰g بررسی شده است همچنین برای فیلتر a-B با نرخ نمونه برداری ثابت و متغیر شبیه سازی برای مقادیر پیشنهادی کوهن که از روابط بهینه ی Benedict&bordner بدست آمده اند و نیز مقادیرپیشنهادی جدید ارایه شده است درنهایت معیار جدیدی برای بهینه بودن عملکرد الگوریتم های مبتنی بر TDS ارایه شده است که برردگیری اهداف با بیشترین مانور به وسیله کوچکترینابعاد دروازه تاکید دارد.