سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان عادلی مسبب – دانشکده ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود فتحی – دانشکده ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اکثر سیستم های نظارت ویدئویی اشیاء متحرک را از فریمی به فریم دیگر در دنباله تصاویر ردگیری میکنند. ردگیری انسان به دلایل کاربردهای عدیده ی آن امروزه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در بسیاری از مقالات مربوط به شناسایی انسان از روی نحوه ی راهرفتن یا ردگیری مبتنی بر مدل، فرض میشود شخص دقیقاً به موازات صفحهی تصویر در حال گام برداشتن است و در هر لحظه فقط یک شخص در تصویر حاضر میباشد. در این مقاله، این محدودیت ها را تا حدودی برطرف میکنیم. برای همپوشانی و مدیریت آن، روش هایی اتخاذ میشود و مشکل جهت حرکت شخص در تصویر نیز مورد بررسی قرار میگیرد. روش ردگیری مبتنی بر مدل و سینماتیکی، برای شخص درحال راهرفتن در تصویر ویدئویی ارائه میگردد، بطوری که برخلاف کارهای مشابه قبلی، جهت حرکت در تصویر از اهمیت فراوانی برخوردار نبوده و مسئلهی همپوشانی هم به نوعی حل میشود. الگوریتم ارائه شده را روی پایگاه داده ی راه رفتنCASIAاجرا می کنیم. نتایجبدست آمده حاکی از کارایی الگوریتم می باشد.