سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزاد هاشم زاده – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپوتر، دانشگاه
بابک نجار اعرابی –

چکیده:

این مقاله به معرفی دریچه نامتقارن در ردیابی هدف می پردازد. دریچه، ناحیه ای تعریف می شود که احتمال حضور هدف در آن ناحیه بیشتر باشد. به منظور کاهش حجم محاسبات ناشی از سیگنال های اشتباه درردیابی هدف، حول نقطه پیشبینی شده ناحیه ای را در نظر می گیرند و فقط اطلاعات داخل ناحیه را بررسی می کنند. دریچه های استفاده شده در مقالات ردیابی اکثراً به شکل بیضی هستند که برای اهداف مانور دهنده زیاد مناسب نمی باشند. در این مقاله با تعمبم دریچه بیضی شکل، به معرفی دریچه نامتقارن پرداخته شده است که برای اهدف مانور دهنده شتاب دار مناسب تر از دریچه بیضوی می باشد. سپس پارامترهای دریچه به صورت تطبیقی تخمین زده شده و اندازه دریچه بهینه محاسبه شده است. در نهایت تحلیلی نظری در تایید برتری دریچه نامتقارن نسبت به دریچه بیضوی ارائه شده است.