سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا معمارمقدم – اصفهان، روبروی ترمینال کاوه، صنایع اپتیک اصفهان
پیمان معلم – اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی مهندسی، گروه الکت

چکیده:

زمانی یک ردیابی موفق خواهد بود که بتواند به محض تغییر اندازه هدف، ابعاد پنجره ردیابی را متناسب با آن تنظیم نموده و بر روی آن تطبیق دهد. در این مقاله، برای دستیابی به چنین هدفی یک الگوریتم ردیابی بلادرنگ ارائه می گردد که بر مبنای کنترل وفقی پنجره ردیابی عمل می کند. بر طبق آن ابتدا پنجره هدف به هشت زیر پنجر ه لبه ای درونی و بیرونی تقسیم شده و سپس با محاسبه نسبت توان متناظر با گرادیان های مکانی زمانی هدف در هر یک از این زیرپنجره ها به توان کل پنجره، بردار جابجایی متناسبی به هر کدام از اضلاع پنجره اختصاص مییابد. از آنجائیکه تغییرات زمانی هدف نیز در هنگام محاسبه نسبت توانها لحاظ گردیده، بردار تخمینی حرکت هدف توسط برآیندگیری روی این بردارهای جابجایی پیشنهاد می شود. نتایج عملی نشان می دهند که الگوریتم پیشنهادی، ردیابی سریع و موفقتری را در صحنه های نسبتاً شلوغ و در حضور کلاترها و همپوشان های گذرای دینامیکی نتیجه می دهد.