سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده خداپرست – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید ابریشمی مقدم – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله، راهکاری نوین جهت افزودن قابلیت تناظریابی نقطه ای به مدل سطوح همتراز ارائه می شود. مدل سطوح همتراز که از توانمند ترین مدل های فرم پذیرجهت ردیابی تغییر شکل و حرکت اجسام می باشد، بدلیل رویکرد اولری در حین ردیابی، قابلیت تناظریابی نقطه ای منحنی مرز را ندارد. برای حل این نقیصه، همزمان با تغییر تابع پتانسیل مدل سطوح همتراز با سرعت متناظر با میزان انحنای محلی مرز، یک تابع پتانسیل کمکی نیز بر روی مجموعه نقاط تصویر تعریف می شود و با همان سرعت حرکت داده می شود. این ایده یک زوج معادله مشتق جزئی بدست می دهد
که با حل آن، ردیابی تغییر شکل و حرکت مرز جسم مورد نظر بهمراه تناظریابی نقطه ای، صورت می گیرد. الگوریتم حاصل به دلیل در نظر گرفتن مؤلفه های مماسی در کنار مؤلفه های عمودی، قابلیت تناظریابی را در تغییرشکل های پیچیده و توپولوژیک نیز بهمراه دارد. آزمایش الگوریتم بر روی رشته تصاویر مصنوعی وMRI قلبی، مبین قابلیت هایبالای الگوریتم می باشد.