سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پریسا مسیبی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی برق
فاطمه السادات جمالی دینان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی برق
حمید ابریشمی مقدم – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی برق
معصومه گیتی – دانشکده علوم پزشکی تهران، مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی (ره)

چکیده:

در این مقاله راهکاری نوین جهت ردیابی خودکار اجسام در دنباله تصاویر سه بعدی با استفاده از مش فعال ارائه شده و از آن برای ردیابی حرکات بافت قلبی در دنباله تصاویر سه بعدی MRI استفاده شده است. بدین منظور ابتدا رویه جسم سه بعدی متحرک از فریم اول استخراج شده و بصورت یک پوسته الاستیک در نظر گرفته می شود. با اعمال مش دیلانی سه بعدی بهینه به این تصویر و استفاده از تئوری المان محدود، تصویر بصورت ماده الاستیک مدل شده و انرژی کرنش آن محاسبه میشود. در فریمهای بعد با کمینه کردن تابع انرژی تصویر که مشتمل از انرژی کرنش رویه الاستیک و انرژی تخمین حرکت بر اساس بیشینه گرادیان است، تغییر شکل و حرکت جسم متحرک سه بعدی بصورت موثری تخمین زده می شود. آزمایش الگوریتم بر روی رشته تصاویر MRI قلبی و مقایسه دنباله مرزهای آشکار شده توسط الگوریتم با دنباله مرزهای بدست آمده حاصل از اعمال الگوریتم ناحیه بندی، روی تصاویر اولیه مبین کارایی مدل ارائه شده می باشد.