سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا حاجی زکی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه یزد
عباس سام – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی معدن
علی دهقانی – عضو هیات علمی دانشگاه یزد، دانشکده معدن و متالورژی

چکیده:

مرحله رمق گیر اولیه در کارخانه پرعیارکنی مس میدوک از ۱۰ سلول مکانیکی با حجم ۵۰ متر مکعب با ترتیب قرارگیری ۱-۲-۲-۱-۲-۲( (تشکیل شده است .در این تحقیق برای نمونه گیری جریان
کنسانتره ، نمونه گیر ملاقه ای شکل و یک نمونه گیر خاص ۵ متری برای نمونه برداری از جریان باطله ساخته شد . در مرحله بعد، طی۳ سری نمونه گیری ۳ ساعته، از خوراک ورودی، کنسانتره و باطله هر واحد نمونه گیری بعمل آمد .پس از آماده سازی، نمونه ها با آنالیز سرندی و دستگاه سیکلوسایزر دانه بندی و سپس عیار سنجی، موازنه جرمی و عیاری انجام گردید . روند تغییر بازیابی در سری سلول به ازای تغییر زمان تقریبی برای تعیین Rinf و ثابت سینتیک صنعتی مدل سازی شد .با بررسی و تعیین ثابت نرخ شناورسازی و نتایج بررسی تأثیر اندازه ذره روی سینتیکفلوتاسیون مشخص گردید که ذرات ریز ۱۵ تا ۳۳ میکرون دارای ثابت نرخ شناورسازی بالاتر و سریعتر بازیابی می شوند و ذرات درشت بزرگتر از ۹۰ میکرون ثابت نرخ شناورسازی پایین تری دارند . برای تعیین فاکتوهای بزرگ مقیاس، مقایسه عملکرد فلوتاسیون صنعتی و ناپیوسته با استفاده از منحنی های تفکیک پذیری مربوطه در نقطه تفکیک پذیری بهینه صورت گرفت و فاکتور بزرگ مقیاس کردن بازیابی ۰/۵۴۰ و زمانی ۴/۶۸۸ حاصل گردید