سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

وحیدرضا صفدری – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
داود پارساپژوه – استاد دانشکده تهران

چکیده:

هر ساله به تنه درختان منطقه معتدله ( نظیر اکثر نقاط ایران) یک لایه چوب اضافه می شود که پس از چند سا ل مجموع لایه ها در مقطع عرضی تنه درختان به شکل دوایر متحد المرکز در آمده و به آنها دوایر رویشی یا حلقه های سالیانهاطلاق می شود. در طول زمان هر حلقه رویشی شرایط رویشگاهی سالی را که در آن تشکیل یافته ضبط می نماید. بعد ها مجموعه این حلقه ها می توانند به عنوان نمایشگر های زیست محیطیمعرف گذشته درختان باشند. تغییر شرایط اقلیمی، عوامل مزاحم زیست محیطی، نظیر آلودگی آب، آلودگی هوا و آلودگی حاصل از فلزات سمی باعث افزایش یا کاهش پهنی دوایر رویشی می شود.