سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سوسن اصغری تازه کند – بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
اکبر حسینی پور – بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین معصومی – بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
جهانگیر حیدرنژاد – بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

فیتوپلاسما ها ( موجودات شبه میکوپلاسما) از جمله عوامل بیماری زای گیاهی غیر قابل کشت هستند که توسط حشرات منتقل می شوند . عدم توانایی کشت آنها بر روی محیط های کشت آزمایشگاهی، مدتها جنبه های مختلف بررسی از جمله ردیابی آنها را محدود نموده بود. اخیراً طراحی آغازگرهای مبتنی بر ترادف های بازی DNA ریبوزومی و بکارگیری آنها در واکنش های زنجیرهای پلیمراز ردیابی و تشخیص آنها را بهبود بخشیده است. در این بررسی جهت احتمال وجود این گونه موجودات در گیاهان زراعی و همچنین علف های هرز، از مناطق کشاورزی استان کرمان ( جنوب و جنوب شرق ) بازدید به عمل آمد و از گیاهان باعلائم مشکوک فیتوپلاسمایی نظیر ریزبرگی، جاروک، کوتولگی، زردی و فیلودی و نیز فاقد علائم شاخص و عمدتا از محیط اطراف درختان لیمو ترش باعلائم جاروک و مزارع کنجد تحت تاثیربیماری گل سبز نمونه برداری شد. از این گیاهان و نیز جاروک لیموترش و پروانش آلوده به فیتوپلاسما به عنوان شاهد، DNA استخراج گردید و این DNA در واکنش های زنجیره ای پلیمراز و با آغازگرهای عمومی فیتوپلاسمایی P1/P7 مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از الکتروفورز محصول PCR، از گونه های گیاهی Sesamum indicum ، Beta vulgaris ، ، Cynedon dactylon، Convolvulus arvensis Brassic deflexa ,Emex spinosa وChenopodium murale قطعه DNA به اندازه ۱۸۰۰ جفت باز موید آلودگی فیتوپلاسمایی تکثیر گردید. این اولین گزارش از آلودگی این گیاه به فیتوپلاسماها در استان کرمان است.