سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مجتبی دشت بزرگ – دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن صنیعی – دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا کیانی نژاد – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
بر اساس بررسی مقالات یکی از دغدغه های اصلی در سیستم های قدرت بادی ردیابی نقطه توان ماکزیمم (MPPT) برای استخراج حداکثر توان از توربین بادی است روش های MPPT زیادی توسعه داده شده و پیاده سازی شده اند. کنترل MPPT از طریق ردیابی مکان ضریب توان ماکزیمم در منحنی مشخصه توربین بادی انجام می شود اصولا روش های MPPT به سه دسته تقسیم می شوند: ۱) روش کنترل نسبت سرعت نوک (TSR) و ۲) روش کنترلی بازخورد سیگنال قدرت (PSF) و ۳) روش کنترلی جستجوی نقطه پیک (HCS). در این مقاله از روش PSF در سیستم ژنراتور القایی دو سو تغذیه (DFIG) استفاده شده است. روش مورد مطالعه بدون نیاز به سنسور سرعت باد می باشد به منظور بررسی عملکرد سیستم شبیه سازی با نرم افزار MATLAB/Simulink انجام شده است.