سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین ایمان عینی – آزمایشگاه الکترونیک قدرت , گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، د
بابک نجاراعرابی – آزمایشگاه الکترونیک قدرت , گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، د

چکیده:

در دو دهه اخیر سیستمهای مولد برق خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی نو و بدون آلودگی زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته اند . از جمله کارهای انجام شده، ارائه روشهای گوناگون جهت ردیابی نقطه حداکثر توان ۱ ماجولهای خورشیدی می باشد . زیرا ماجولها دارای مشخصه جریان – ولتاژ غیرخطی بوده و تنها در یک نقطه کار خاص , حداکثر توان را تولید می نمایند و این نقطه با تغییر دما و شدت نور تغییر می نماید . در این مقاله به منظور استفاده بهینه از ماجولها و کاهش هزینه سیستمهای فتوولتائیک، روش کنترلی برمبنایتئوری مجموعه های فازی ارائه می گردد . در روش پیشنهادی , دوره کار کلیدزنی پردازشگر توان متصل به ماجول خورشیدی بنحوی کنترل می گردد که نقطه حداکثر توان ماجول , تحت ش ایط مختلف دما و شدت نور حاصل گردد . مزیت مهم
بدست آمده در مقایسه با روشهای قبلی، استقلال از نوع ماجول بکار رفته و عدم نیاز به سیگنال مرجع و یا نیاز به هرگونه اطلاعات فیزیکی از ماهیت ماجول می باشد . همچنین در روش بکار گرفته شده نیازی به سنسورهای دما و شدت نور نمی باشد و کنترلر فازی توانایی ردیابی نقطه حداکثر توان را در شرایط پیش بینی نشده و برای هر آرایش دلخواهی از ماجولها دارد