سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رضایی – دانشگاه فردوسی مشهد
اصغر شهپری – دانشگاه فردوسی مشهد
سیدعلیرضا سیدین – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله روشی برای ردیابی اهداف متحرک موجوددردنباله های تصویر مادون قرمز که با دوربین ساکن گرفته شده اند پیشنهاد شده است اصولا ردیابی اهداف متحرک به دو روش کلی i) برمبنای تشخیص و ii) برمبنای هحرکت صورت می گیرد دراین مقاله روشی بر اساس ردیابی برمبنای حرکت پیاده سازی شده است یک ردیاب هدف دارای بخشهای جداسازی و آشکارسازی هدف تخمین محل هدف و کنترل حلقه بسته کنترل دوربین است.