سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پیمان معلم – اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی مهندسی، گروه الکت
علیرضا معمارمقدم – اصفهان، روبروی ترمینال کاوه، صنایع اپتیک اصفهان

چکیده:

در این مقاله یک روش سریع جهت ردیابی تصویری هدف پیشنهاد می شود که بسیار مقاوم نسبت به نویز و سایر کلاترهای زمینه می باشد. بر اساس این روش، پس از تعیین محدوده نا دقیقی از هدف موردنظر در اولین قاب از رشته تصاویر ورودی، هدف به روش مشهور اوتسو (Otsu) به طور خودکار از زمینه آن متمایز و آشکارسازی گردیده و آنگاه به فرض توزیع گوسی سطوح خاکستری هدف و زمینه، احتمال بیز برای تمامی سطوح شدت هر یک به طور مجزا محاسبه می شود. به منظور افزایش قدرت سیگنال به نویز هدف درون پنجره ردیابی، یک تابع امتیاز دهی قوی مبتنی بر احتمال سطوح خاکستری هدف نسبت به زمینه ارائه خواهد شد که قادر است تقطیع مستحکمی از هدف را در فریمه ای آتی به نمایش بگذارد. پس از تقطیع هدف در هر فریم، محل دقیق هدف به کمک الگوریتم مرکز جرم، محاسبه گردیده و از روی توزیع محلی پیکسل های آن درون پنجره ردیابی، ابعاد جدید پنجره هدف تعیین می شوند. علاوه بر این، به کمک تخمین خودکار پارامترهای احتمال هدف و زمینه از روی سوابق منظری هر کدام در طول فرآیند ردیابی، تابع امتیازدهی مرتباً بهنگام شده و بدین ترتیب، تأثیرات نامطلوب نویز و پیکسلهای زمینه، با گذشت زمان بیش از پیش تضعیف خواهند شد. بر طبق نتایج، میتوان دید که الگوریتم پیشنهادی تحت شرایط SNR پایین، ردیابی بلادرنگ و مستحکمی از هدف به نمایش میگذارد.