سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان عباس تبار – کارشناس ارشد الکترواپتیک، پژوهشکده شهید یزدانی
علی محمودی – دکتری الکترونیک، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسین راستگو – کارشناس ارشد بیوالکتریک، مرکز تحقیقات الکترواپتیک

چکیده:

به طور معمول در یک حوزه بلادرنگ همه داده ها قبل از پردازش در دسترس نیست. هم چنین به طور اصولی، ذخیره همه داده های قبلی برای استفاده در آینده عملی نیست. در عوض چندین روش برای ارایه پیشینه داده ها توسعه یافته است. یکی از این روش ها که اخیراً توجه زیادی را به خود جلب کرده است، روش تخمین چگالی مبتنی بر کرنل است. تعیین مناسب شعاع کرنل یکی از پارامترهای بحرانی ردیاب مبتنی بر کرنل می باشد که تا کنون راه کار کامل و بی عیبی برای آن ارایه نشده است. در این مقاله با پیشنهاد ترکیبی جدید از یک روش لبه یابی با الگوریتم ردیاب مبتنی بر کرنل برای وفقی سازی شعاع کرنل و استفاده از یک تخمین چگالی کرنل مناسب و همچنین ارایه یک مدل مقاوم برای هدف و استفاده از فرآیند Mean Shift برای جستجوی سریع بیشینه شباهت تابع مشابهت قصد داریم یک الگوریتم ردیابی مقاوم، وقفی و بلادرنگ ارایه دهیم. روش پیشنهادی قادر خواهد بود، به طور بلادرنگ هدف هایی از قبیل چهره، هدف های هوایی، اتومبیل یا الگوهای مختلف سطح خاکستری را، در حضور شبه هدف ها، پنهان شدگی جزیی، چرخش، تباین پایین، تغییر اندازه و جابه جایی دوربین به طور مقاوم ردیابی کند.