سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهروز جعفرپور – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدعلی سبک خیز – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به مشاهده علایم مشکوک به بیماریهای ویروسی پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) و کوتولگی بوته‌‌انبوه گوجه‌فرنگی (TBSV)، تعداد ۵۲۶ نمونه بوته گوجه فرنگی با علایم ویروسهای مذکور در طی تابستان ۱۳۸۷ از مزارع مختلف استان خراسان رضوی جمع‌آوری شد و با آزمونهای سرولوژیکی تاس-‌الایزا (TAS-ELISA) جهت شناسایی TYLCV؛ و داس‌-الایزا (DAS-ELISA) جهت شناسایی TBSV مورد بررسی واقع شدند. پس از انجام آزمونها مشخص شد که تعداد ۱۱ نمونه آلوده به TYLCV بودند ولی هیچ‌کدام از نمونه‌ها آلوده به TBSV نبودند. وجود ویروس TYLCV در منطقه حتی با درصد کم می تواند باعث شیوع گسترش بیماری در سالهای آینده شود، لذا توجه و بررسی جامعتری در سالهای آینده لازم است تا بتوان از میزان گسترش بیماری در منطقه آگاهی یافت.