سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد بختیاری – دانشگاه ارومیه
سیدجلال پسته ای – گروه فیزیک دانشگاه ارومیه

چکیده:

جهت کاهش اتلاف عرضی ناشی از گرادیان چگالی در محیط های لیزر اشعه X استفاده از موجبرهای پلاسمایی پیشنهاد گردیده است . این امر با ایجاد پلاسمایی که دارای چگالی الکترونی بیشتر در دو کناره می باشد ( چاه چگالی پلاسمایی ) امکان پذیر است . در این مقاله به بررسی اثرات موجبری چنین چاه های چگالی پلاسمایی برای پرتوهای X و امکان تقویت پرتو در آنها پرداخته شده است . با شبیه سازی مسیرهای پرتوی و نمایش اثرات موجبری چاه های ایجاد شده با کد ۱/۵ بعدیEhybridتعدیل یافته و نیز شبیه سازی شدت خروجی چنین موجبرهایی نشان داده می شود که به موازات موجبری می توان به تقویت مناسب نیز رسید .