سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد جاماسبی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا بهراد – دانشگاه شاهد
سیداحمد معتمدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله به معرفی یک روش جدید برای ردیابی کانتور هدف متحرک در تصاویر ویدئویی می پردازیم. روش پیشنهادی قادر به ردیابی اهدافی از نوع وسایل نقلیه در پسزمینه شلوغ و با وجود حرکت دوربین می باشد. در این روش از کانتور فعال به همراه روشی برای تخمین مدل حرکت هدف استفاده شده است. تخمین مدل حرکت هدف با استفاده از تطبیق مشخصه های گوشه هدف و روش آماری کمترین میانه مربعات انجام گردیده است. نتایج تجربی کاربرد روش پیشنهادی و مقایسه آن با ردیابی توسط کانتور فعال به تنهایی نیز ارائه شده است.