مقاله رد پاي گاو آيين ها و باورهاي کهن در شعر خاقاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ادب غنايي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: رد پاي گاو آيين ها و باورهاي کهن در شعر خاقاني
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسطوره
مقاله خاقاني
مقاله قصص ديني
مقاله باورهاي کهن
مقاله گاو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهره برداري شاعران ايراني از باورهاي اساطيري و آييني کهن در ساخت تصاوير و مضامين شعري از همان ابتداي شکل گيري شعر و ادب فارسي در عصر اسلامي، امري رايج و متداول بوده است، اما در ميان شاعران ايراني، افضل الدين بديل خاقاني شرواني، از اين جهت شخصيتي کاملا ممتاز و استثنايي محسوب مي شود. عوامل متعددي چون: محل سکونت وي، مذهب مادرش، رويکرد دربار شروانشاهان، تعليمات عمويش کافي الدين عمربن عثمان، علايق شخصي و … باعث شده است تا خاقاني استفاده ي بسيار گسترده اي از اين باورها به عمل آورده و از وجوه و زواياي مختلف، عناصر اسطوره ها و آيين هاي کهن را مورد توجه قرار دهد.
يکي از عناصر خلقت که به دليل نقش بنيادي و جايگاه ويژه اش در زندگي انسان باستان، مورد توجه جدي ملت هاي کهـن بوده و بر هميـن اساس، اسطوره ها و باورهاي متعددي پيرامـون موجوديت او پديد آمده است، گاو اسطوره هاست که در شعر خاقاني نيز همچون ساير اسطوره ها و آيين ها بازتابي گسترده يافته و دستمايه ي خلق تصاوير و مضاميني ناب را براي شاعر فراهم کرده است. اسطوره ها و باورهايي چون: گاو نخست آفريده، گاو ميترا، گاو زمين، گاو فلک، گاو فريدون، گنج گاو، گاو قربان، گاو عنبري، گاو سامري، گاو موسي و…. ما در اين مقاله تلاش خواهيم کرد تا ضمن معرفي هر کدام، با استخراج ابياتي از خاقاني که پيرامون اين عنصر پديد آمده اند، به بررسي نقش اسطوره ها، قصص ديني و باورهاي کهن در اين اشعار پرداخته و هنر او را در خلق مضامين ناب غنايي، وصفي و مدحي و ساخت تصاويري بديع و خيال انگيز بر پايه ي اين باورها روشن سازيم.