سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نادر فروغ عامری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طیعی کرمان

چکیده:

این آزمایش جهت بررسی تغیرات کیفی نخاله های پسته، به عنوان خوراک دام، تحت شرایط نگهداری بی هوازی (سیلو کردن) طراحی و اجرا گردید. بدین منظور مقدار مناسبی از مواد مذکور به صورت تازه تهیه، نیمی از آن برای ایجاد شرایط بی هوازی سیلو گردیده و نیم دیگر آن در مقابل آفتاب خشک گردید. در ادامه آزمایش تعداد ۲۰ رأس گوسفند نر اخته شده از نژاد آرمانی ، به وزن ۶۶/۹۶ ± ۴۳/۷۹ کیلوگرم، جیره های حاوی : ١) نخاله های پسته به صورت خشک شده ، ٢ نخاله های سیلو شد ه، ٣) مخلوط یونجه خشک و نخاله های سیلو شده به میزان ۵۰:۵۰، ٤) مخلوط یونجه خشک و نخاله های خشک به میزان ۵۰:۵۰ و ٥) یونجه خشک را درقالب یک طرح کاملا تصادفی دارای ۴ تکرار مصرف نمودند. برای جیره های ١ تا ٥ به ترتیب ضریب مصرف خوراک نسبی ۰/۲۸۱، ۰/۱۵۶، ۰/۵۹۸، ۰/۹۱۶ و ۱ بود. همچنین قابلیت هضم ظاهری (محاسبه شده به روش جمع آوری کل مدفوع ) برای ماده خشک ۴۶/۳۲، ۸۱/۸۱، ۷۱/۳۰، ۵۸/۴۵ و ۶۱/۰۷ درصد و شاخص ارزش غذایی به ترتیب ۱۲/۹۷، ۱۳/۰۹، ۴۲/۷۸، ۵۳/۸۷ و ۶۱/۰۷ محاسبه شد. درمجموع قابلیت هضم نخاله های پسته به صورت سیلو شده (شرایط غیر هوازی ) به میزان زیادی بیشتراز فرم خشک شده می باشد. درحالیکه براثر مصرف کمتر توسط دام نهایتا شاخص ارزش غذائی (به عنوان شاخص کیفیت) برای هردو شیوه نگهداری یکسان است .