سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بهروز مؤذن زاده قمصری – مجتمع آموزش عالی ابوریحان، دانشگاه تهران
ایرج اله دادی – مجتمع آموزش عالی ابوریحان، دانشگاه تهران
غلام عباس اکبری – مجتمع آموزش عالی ابوریحان، دانشگاه تهران
فیروزه یزدانی – مجتمع آموزش عالی ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

براساس آمار موجود، بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی مصرف می گردد و بیشترین میزان تلفات آب نیز در این بخش صورت می گیرد . بنابراین استفاده بهینه از آب در این بخش نقش مهمی درحیات بشریت ایفا می کند؛ زیرا علاوه بر افزایش منابع آب قابل شرب باعث افزایش سطح کشت در مناطق خشک و نیمه خشک گردیده و افزایش تولید رابه همراه خواهد داشت . امروزه از روشهای مختلف مدیریتی برای رسیدن به این مقصود استفاده می گردد . یکی از این روشها استفاده از مواد پلیمری سوپر جاذب است . پلیمرهای سوپر جاذب قادرنند تا میزان ۴۰۰ میلیتر آب به ازای هر گرم وزن خشک پلیمر در خود ذخیره کرده ومتورم شوند، سپس به طور تدریجی آب را در خاک رها کرده و به حالت اولیه خود برگردند . این فعل و انفعال می تواند مرتباً تکرار شده، در نتیجه خاک برای مدت بیشتری مرطوب می ماند (۲) ، همچنین استفاده از پلیمر های سوپر جاذب میزان ذخیره رطوبتی خاک را افزایش میدهند (۳) افزایش وزن خشک با کاربرد پلیمرهای سوپر جاذب در گیاه گندم (Triticum aestivum ) گزارش گردیده است (۴). مطالعاتی که در سال ۱۹۹۹ انجام گردید نشان داد که افزودن پلیمرهای سوپر جاذب به خاک شنی موجب افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک می گردد . در آزمایشی که روی سه نوع خاک سبک متوسط و سنگین و سه دور۱۲و۴،۸ روز و روی گیاه پانیکوم آبیاری (Panicum amtidota retz ) انجام شد، مشخص گردید که اثر ساده پلیمر آبدوست روی موفقیت بوته ۱۰ درصد بوده و تعداد خوشه های ظاهر شده روی هر بوته تا ۸۵ درصد افزایش یافته است همچنین تفاوتهای خیلی زیاد تعداد خوشه در دورهای آبیاری با انواع بافت خاک به طور قابل توجهی کاهش یافت (۱) در تحقیق حاضر هدف ازانجام این آزمایش بررسی اثر کاربرد مقادیر پلیمر سوپر TARAWAT A200 روی رشد ذرت علوفه ای تحت
شرایط تنش خشکی و نیز معرفی مناسب ترین میزان مصرف پلیمر تحت شرایط مذکور روی گیاه ذرت می باشد .