مقاله رساله اي در بررسي اصالت «خطبه البيان» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در سفينه از صفحه ۱۳۵ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: رساله اي در بررسي اصالت «خطبه البيان»
این مقاله دارای ۴۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غلات
مقاله الوهيت
مقاله كلام اميرمومنان (ع)
مقاله خالقيت و رازقيت امام (ع)
مقاله خطبه البيان
مقاله حديث مفضل
مقاله مقام امام
مقاله محكم و متشابه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمي ميرزاابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خطبه البيان به اميرمومنان حضرت علي بن ابي طالب (ع) منسوب است در اين خطبه، عباراتي نظير «انا خالق السموات» و «و انا الرازق» محل بحث و تامل است. نويسنده ضمن اشاره به شيوه برخي از بزرگان در استناد و بيان اين نوع كلمات و عبارات، به تفصيل، در دو فصل جداگانه، صحت يا عدم صحت انتساب خطبه را به حضرت اميرمومنان (ع) بحث و بررسي كرده است.
نويسنده در فصل اول، مباحثي را با فرض عدم صحت انتساب خطبه به آن حضرت مطرح و به تفصيل، درباره غلات و اعتقادات آنان، شان و مقام امام (ع) و مدعيان الوهيت بحث مي كند و نتيجه مي گيرد كه با فرض عدم صحت انتساب، اين كلمات و عبارات جعل غلات بوده و براي ترويج و تحصيل اغراض فاسده مطرح شده است.
در فصل دوم، فرض صحت انتساب خطبه به اميرمومنان (ع) مطرح و موضوع محكم و متشابه در كلام آن حضرت، بررسي شده كه بر اين اساس، تاويل برخي واژه ها و عبارات ضروري است.