مقاله رساله ميرزا ابوتراب نطنزي در تثليث زاويه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تاريخ علم از صفحه ۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: رساله ميرزا ابوتراب نطنزي در تثليث زاويه
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تثليث زاويه
مقاله جيب يک درجه
مقاله ميرزا ابوتراب
مقاله دوره قاجار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوست قرين فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تثليث زاويه به همراه تربيع دايره و تضعيف مکعب از مسايل کهن رياضي است که رياضي دانان بسياري در باره آنها اظهارنظر کرده اند. محاسبه وتر ثلث يک زاويه با استفاده از يک معادله جبري از جمله روش هايي است که براي حل مساله تثليث زاويه عرضه شده است. غياث الدين جمشيد کاشاني (د. ۸۳۲ ق) در رساله الوتر و الجيب خود با به کارگيري اين روش جيب زاويه يک درجه را با داشتن جيب زاويه سه درجه محاسبه کرد. پس از او ديگر رياضي دانان مانند قاضي زاده رومي (د. حدود ۸۴۰ ق) رساله هايي بر مبناي اين رساله کاشاني تاليف کردند. ميرزا ابوتراب نطنزي (د. ۱۲۶۲ ق) رياضي دان عصر قاجار نيز، در اثرش به نام رساله در معرفت وتر ثلث قوس معلومة الوتر به اين مساله پرداخته است. روش او اساسا هندسي است و از لحاظ رياضي با روش جبري جمشيد کاشاني هم ارز است. در اين مقاله با ذکر پيشينه اي از مساله تثليث، اين رساله بررسي خواهد شد.