مقاله رساله نامه شيخ کليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در سفينه از صفحه ۱۳۴ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: رساله نامه شيخ کليني
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کليني
مقاله محمدبن يعقوب
مقاله کافي
مقاله کافي ـ پايان نامه
مقاله کليني
مقاله محمّدبن يعقوب ـ پايان نامه ها/ پايان نامه ها ـ بررسي آماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليم گندمي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دراين پژوهش، پس از ارايه شرح حال بسيار مختصر شيخ کليني، به معرفي رساله هاي دانشگاهي در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري در موضوع شيخ کليني و الکافي، به صورت توصيفي، همراه با چکيده، محل نگهداري و شماره بازيابي آنها پرداخته است. در مجموع، تعداد ۳۷ پايان نامه شامل ۱۷ پايان نامه مستقل و ۲۰ پايان نامه مرتبط از پايگاهها، مراکز اطلاع رساني، فهرستهاي پيوسته برخي از کتابخانه هاي دانشگاهي و ساير منابع، شناسايي و به ترتيب الفبايي عناوين، معرفي شدند. در قسمت پاياني پژوهش حاضر، بررسي آماري مختصري درباره پايان نامه ها به لحاظ موضوع، زبان، سال و مقطع تحصيلي ارايه شده است که بر اين اساس، فقط دو پايان نامه به زبان عربي تدوين شده و قديم ترين پايان نامه به دست آمده، مربوط به سال ۱۳۴۲ بوده و بيشترين پايان نامه ها در سال ۱۳۷۹ تحقيق و دفاع شده است. موضوعات اصلي پايان نامه هاي معرفي شده، قرآن و استناد به آن، حديث و استناد به آن، کتاب کافي و شرح حال شيخ کليني است.