مقاله رساله هاي تاريخي سفينه تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در تاريخ و تمدن اسلامي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: رساله هاي تاريخي سفينه تبريز
این مقاله دارای ۴۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ نگاري اسلامي – ايراني
مقاله سيره نگاري
مقاله تاريخ نگاري در دوره مغول
مقاله سفينه تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالم زاده هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سفينه تبريز مجموعه اي است خطي مشتمل بر ۲۰۹ عنوان کتاب، رساله، گزيده کتاب، قصيده، منظومه، جدول و نامه که ابوالمجد محمدبن مسعود تبريزي در سال هاي ۷۲۳-۷۲۱ هـ. آنها را گزينش، تلخيص يا تاليف و به خط خويش کتابت کرده است. ۱۲ اثر از اين مجموعه را کتاب ها، رساله ها، خلاصه ها، نامه ها و جدول هايي در بر مي گيرد که مي توان آنها را در زمره تاريخ يا حاوي مواد تاريخي به شمار آورد. در اين مقاله ضمن بررسي اين آثار به ارزيابي اجمالي آنها پرداخته شده است.