سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا شعار ابوذری – گروه پژوهشی نانو
گیدو اشمیتز – انستیتو فیزیک مواد، دانشگاه مونستر، آلمان

چکیده:

در این تحقیق از لایه های نازک از شیشه های لیتیم برات در میان الکترودهای فلزی به منظور بررسی رسانایی یونی آنها استفاده گردیده است. لایه نشانی با استفاده از روش کند و پاش با باریکه یون آرگون انجام شده، و رسانایی ویژه لایه ها با استفاده از روش طیف سنجی امپدانس اندازه گیری شده است. این تحقیق نشان میدهد که رسانایی ویژه لایه های نازک با ضخامت در حد چند نانومتر به طور چشمگیری افزایش یافته و بستگی به ضخامت لایه دارد.