سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

داریوش سوری – گروه فیزیک – دانشکده علوم – دانشگاه رازی کرمانشاه
محمد الهی – گروه فیزیک – دانشکده علوم – دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در کار حاضر، رسانش الکتریکی dc شیشه ها در سیستم (۴۰)TeO2-(60-x)V2O5- (x)MoO3 در گستره دمایی ۴۰۳-۱۸۰ درجه کلوین بررسی شده است . از رابطـه رسانندگی – دما، کارایی مکانیسم جهشی پلارون کوچک در دماهای بالاتر از دمای دبی ) T〉ΘD /2 که T دمای مطلق و ΘD دمای دبی می باشد ) استنباط می شود .