سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد بهزاد – زیربت دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند،
محمد حسین حکمت شعار –
مارال آزمونفر –

چکیده:

رسانندگی شیشه هایی با ترکیب ۵۰ P2O5-xV2O5-(50-x)Li2O که در آن ۴۰ و ۳۰، ۲۰، ۱۰=x است، به صورت تابعی از دما و درصد مواد نشکیل دهنده، مورد بررسی قرار گرفته است. برای تمام ترکیبات، تغییرات رسانندگی بر حسب دما، از رابطه آرنیوس پیروی می کند. تغییرات رسانندگی بر حسب مواد تشکیل دهنده، در دمای ثابت، در درصد مولی x نزدیک به ۲۰ ، مینیمم دارد. عوامل موثر در کاهش رسانندگی با کاهش غلظت اکسید وانادیوم، ذکر شده است و همچنین وجود مینیمم به افزایش نسبت +V4+/V5 با کاهش غلظت اکسید وانادیوم، در غلظت خاصی از اکسید وانادیوم، نسبت داده شده است.