سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهناز دوران – دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

انقلاب ارتباطی سده بیستم وبیست و یکم، فراتر از الکترونیکی کردن صرف رابطه بین انسانها بوده است. این انقلاب که خود زاده دگرگونی های فن آوری، اجتماعی، روانشناختی و نهایتا مفهومی ست، نه تنها قواعد و قوانینحاکم بر ارتباط و تعامل بین انسانها، بلکه نگرش ما را نسبت به خود، دیگران و جهان تغییر داده است. پیشرفت و .( پیچیده تر شدن فن آوریهای ارتباطی، بر همه شئون زندگی بشر ، موثر افتاده است ( اولسون، ۱۳۷۷به نظر می رسد ازمیان جنبه های گوناگون فرایند ارتباط جمعی تاثیرات آن بیش از همه مورد مطالعه و بحث قرار گرفته است. این امر دلایل زیادی دارد. هدف قسمت عمده این تحقیقات ، این بوده که از رسانه ها برای نفوذ درمردم استفاده شود تا کاری را انجام دهند که در حالت عادی ممکن است انجام ندهند. علت دیگری که موجب بحث و تحقیق درباره رسانه های جمعی شده، ترس از آثار بد رسانه ها مانند خشونت، بی تفاوتی و تغییر رفتار جنسی بوده است. یرای درک صحیح تر از آثار احتمالی رسانه ها باید عناصر تاثیر گذار بر آن یعنی محتوا، مخاطب و ماهیت رسانه را شناخت.