مقاله رسانه ها و معناشناسي بحران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۹ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: رسانه ها و معناشناسي بحران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران
مقاله بحران رسانه ها
مقاله رسانه
مقاله معناشناسي بحران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشير حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحران نوعي جنگ صامت است که بيش از آنکه به سخت افزارهاي جامعه ضربه وارد کند، نظام نرم افزاري يا به عبارتي، قدرت تصميم گيري و عملکرد جامعه را در سطوح مختلف مختل مي سازد. فرايند بحران بر مبناي تحليل معنا شناسي اين واژه، با مرحله آشوب آغاز مي شود و با رسيدن به مراحل موقعيت سخت، نقطه خطر و سرانجام، از دست رفتن قدرت تصميم گيري، پايان مي يابد. بنابراين، بحران از هيچ آغاز نمي شود و ريشه در نبود تعادل در نظام هاي جامعه اعم از حکومتي يا غيرحکومتي دارد. مهم ترين پيامد اين وضعيت نيز نبود قطعيت و امکان تصميم گيري است که موجب شکل گيري حوادث مختلف و رويارويي جامعه با مشکلات جدي مي شود.
رسانه ها در اين زمينه و در بستر فرهنگ هاي مختلف مي توانند نقش دوگانه مديريت و کنترل يا تصعيد و گسترش بحران را با بهره گيري از شيوه هاي مختلف برجسته سازي، اقناع، کاشت و آموزش عهده دار شوند.