مقاله رسانه و بحران در عصر فراواقعيت (با تاکيد بر بحران هويت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۶۹ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: رسانه و بحران در عصر فراواقعيت (با تاکيد بر بحران هويت)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگاره سازي
مقاله بحران
مقاله بحران هويت
مقاله جهان وانموده
مقاله رسانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رسانه ها مي توانند با بهره جستن از نمادها و واژه ها، به پديده ها و حوادث و رفتارها و کردارها، محتوا و معناي خاص خود را اعطا کنند و از رهگذر انتقال اين معني و محتوا، بر فرد مصرف کننده تاثيري ژرف بگذارند و او را از گزند بحران هاي هويتي، فرهنگي، معرفتي، ارزشي، سياسي و اجتماعي برهانند يا در معرض و مسير چنين بحراني هايي قرار دهند. به بيان ديگر، رسانه ها مي توانند بازي بالقوه پايان ناپذيري از نشانه ها را پايه گذاري کنند که نظم جامعه و احساس آرامش و ثبات رواني، شخصيتي و هويتي افراد را تقويت يا تضعيف کند.
در نوشتار حاضر، دوگانگي چهره و نقش رسانه ها (در جهان اطلاعاتي ـ ارتباطاتي امروز و نيز، در جامعه متحول امروز ايراني و در عرصه بحران هويت)، مورد تامل و تعمق بيشتر قرار گرفته است و با پيشنهاد رهيافت ها و راهبردهايي، اين امکان ملي و فراملي بي بديل (رسانه) در مسير تدبير بحران هاي متوالي و وضعي خود (در عرصه ها و ساحت هاي گوناگون) قرار گرفته است.