مقاله رسانه و فرهنگ سازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۱۷۹ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: رسانه و فرهنگ سازي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آيين
مقاله ارتباطات
مقاله ارزش
مقاله باور
مقاله جامعه پذيري
مقاله رسانه
مقاله فرهنگ سازي
مقاله فرهنگ پذيري
مقاله فرهنگ گرايي
مقاله نماد
مقاله هنجار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهشيري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به منظور بررسي تاثيرات رسانه بر فرهنگ سازي، ابتدا به تبيين لايه هاي شش گانه فرهنگ شامل: باورها، ارزش ها و هنجارها (به عنوان هسته فرهنگ) و نماد ها و اسطوره ها، آيين ها و آداب و رسوم، و فناوري ها، مهارت ها و نوآوري ها (به عنوان پوسته فرهنگ) مي پردازد. سپس با واکاوي مفهومي فرهنگ سازي مشتمل بر فرهنگ پذيري (به معناي تاثيرگذاري بر هسته و پوسته فرهنگ) و فرهنگ گرايي (به معناي تاثيرگذاري بر پوسته فرهنگ) و با بهره گيري از نظريه هاي ارتباطي، به تجزيه و تحليل تاثيرات فرهنگي رسانه ها در عرصه هاي انديشه پردازي، ارزش گذاري، هنجار سازي، نماد سازي، جامعه پذيري، الگوسازي و نوآوري رفتاري مبادرت مي ورزد و اين فرضيه را مورد آزمون قرار مي دهد که رسانه ها در عرصه هسته فرهنگ از توان تعليمي و تثبيتي در زمينه فرهنگ پذيري برخوردارند و در مورد پوسته فرهنگ داراي توان تغيير رفتارها و الگوهاي اجتماعي در جهت فرهنگ گرايي هستند. نگارنده در پايان، استلزامات چشم انداز مثبت فعاليت هاي رسانه اي در عرصه فرهنگ سازي را خاطرنشان مي سازد.