سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا رحمانیان – کارشناس عمران شرکت مهندسی مشاورمهاب قدس ودانشجوی دکتری مهندسی عمرا

چکیده:

رسوبگذاری در مخازن و در نتیجه کاهش عمرمفید سدهابه عنوان یک عامل مهم از دست رفتن سرمایه های انسانی واقتصادی سالیان سال مورد توجه بوده است . جمع آوری اطلاعات بیش از ۲۳۰۰ سد در ۳۱ کشور و آنالیز نتایج آن نشان میدهد که تا سال ۲۰۰۰ میلادی چیزی در حدود ۷۶۵ کیلومتر مکعب ( تقریبا ۱۰ درصد حجم کل مخازن دنیا ) بواسطه رسوبگذاری از دست رفته است ] ۱ [ . امروزه تکنیک ها ی مختلفی از جمله آبخیز داری , احداث سدهای کوتاه در بالا دست , لایروبی , فلاشینگ و … جهت کاهش ویا تخلیه رسوبات مخازن سدها وجود دارد . اهمیت حفظ ظرفیت مفید مخازن در دنیا وموفقیت های فراوانی که در بازیابی آن به روش فلاشینگ حاصل شده لزوم بررسی امکان پذیری این روش مفید را در مراحل ابتدایی طراحی کلیه سدهایی که حوضه آنها آورد رسوب قابل توجهی دارد یادآور میشود . فلاشینگ به عنوان یکی از مهمترین و ارزان ترین روشهای بازیابی حجم از دست رفته مخازن میباشد . لذا در این مقاله ضمن بررسی خصوصیات هیدرولیکی آن با استفاده از برنامه کامپیوتری نگهداری از حجم مفید مخازن ۲ به تحلیل معیار های تجربی موفقیت عملیات مربوطه خواهیم پرداخت و ضمن یادآوری ضوابط مورد نیاز برایطراحی های آینده امکانپذیری این عملیات را برای یک سد فرضی با اطلاعات خاص مورد بررسی قرار خواهیم داد .