سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید وحید میرفتاحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد مهدی آکی –

چکیده:

در مطالعه حاضر فرایند رسوب آلیاژی لایه های نازک مغناطیسی از آلیاژ کبالت – نیکل به صورت دو جزئی بررسی شده و تاثیر عوامل متعدد حمام بر روی ترکیب رسوبات آلیاژی و خواص آنها مطالعه گردیده است. برای پوشش دهی از محلول سولفاتی با کمپلکس دهنده اسید بوریک و همچنین از ساخارین به عنوان عامل براقی استفاده شده است و اثر عوامل مختلف دانسیته جریان، ترکیب شیمیایی حمام و پتانسیل بر روی ترکیب رسوب آلیاژی Co-Ni و سختی رسوب تشکیل شده ارزیابی می گردد. بررسی ها نشان داد که با افزایش دانسیته جریان مقدار نیکل در پوشش نهایی و ضخامت آن افزایش و در نتیجه سختی پوشش افزایش می یابد. همچنین با افزایش نسبت نیکل به کبالت در حمام، مقدار نیکل در پوشش نهایی و نیز سختی پوشش افزایش می یابد.