سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام ستاره – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان رئیسی – استادیار دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از روشهای بهبود خوردگی موضعی فولادهای زنگ نزن ، استفاده از پوشش های سرامیکی است. در این پژوهش، پوشش ZrO2 به روش رسوب الکتریکی با استفاده از جریانهای مستقیم و پالس بر روی فولاد زنگ نزن۳۱۶L ایجاد شد. پوشش دهی درچگالی جریان ۱٫۷ mA/Cm2 صورت گرفت. پس از انجام آبکاری، نمونه ها به مدت دو ساعت در دمای °C400 تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند. مورفولوژی پوشش های به دست آمده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد. آزمونهای پلاریزاسیون تافل و امپدانس جهت ارزیابی مقاومت به خوردگی نمونه ها در محیط کلریدی و در دمای محیط انجام شد. نتایج نشان داد که نمونه های پوشش داده شده به هر دو روش آبکاری مستقیم و پالس چگالی جریان خوردگی کمتری نسبت به نمونه های بدون پوشش دارند. با مقایسه نتایج آزمونهای پوششهای حاصل از آبکاری مستقیم و پالسی می توان گفت که آبکاری پالسی پوششی متراکم تر با خصوصیت حفاظتی بهتر نسبت به آبکاری مستقیم ارائه می کند