سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابولقاسم دولتی – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف
مهدی طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد ء دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سنسورهای متداول CPP-GMRبه دشواری و با تکنیک های پرهزینه فیزیکی نظیر اسپاترینگ مغناطیسی یا RF تهیه میشوند.برای افزایش راندمان و حساسیت این سنسورها تحقیقات جدید بر روی نانو وایرهای مولتی لایه بصورت لایه هایی از مواد فرومغناطیس (Co, Ni, Fe) و غیرمغناطیس نظیر Cu متمرکز شده است.دراین تحقیق پوششهای حاوی نانووایرهای چند لایه کبالت مس به روش الکتروشیمیایی در تمپلیت تولید گردیده وسپس ترکیب وساختار رسوبات جهت تهیه یک سنسور مغناطیسی بهینه گردید.رسوبدهی در داخل حمام حاوی یونهای کبالت و مس توسط جریان پالسی مستقیم انجام میگیرد.برای بررسی مکانیزم رسوبدهی نانووایرها و بهینه سازی شرایط رسوبدهی منحنی های ولتامتری سیکلی کرونرآمپرومتری مطالعه شده و پارامترهای رسوبدهی استخراج گردید.در نهایت به منظور بررسی ساختار و ضخامت لایه ها ریزساختارمیکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری نانووایرهای تولید شده مطالعه گردید.