سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد حسین شریعت – بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
محمد ابراهیم بحرالعلوم – بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
احسان مطیع – بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق، پوشش نانو کریستالی نیکل به روش رسوب دهی الکتریکی با جریان مستقیم و الکترود چرخان سیلندری ایجاد شده است . حمام مورد استفاده از نوع Watts به همراه افزودنی ساکارین به عنوان عامل کاهنده اندازه دانه می باشد. خواص سختی پوشش با دستگاه میکروسختی سنجش و ۶۲۰ ویکرز به دست آمده است . مطالعه اندازه دانه پوشش با XRD صورت گرفته است و متوسط اندازه دانه به کمکفرمول شرر ۱۴ نانومتر محاسبه شده است . مرفولوژی سطح پوشش در حالت میکرو کریستالی و نانوکریستالی به کمکSEMمورد مقایسه قرار گرفته است . تاثیر غلظت ساکارین، سرعت چرخش کاتد و شدت جریان بر خواص سختی، اندازه دانه و مرفولوژی سطح پوشش مطالعه شده است.