سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید رضا محمودی – پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، کرج ، ایران
بابک رئیسی –
احسان مرزبان زاده –

چکیده:

در تحقیق حاضر نحوه نشست نانو ذرات سرامیکیTiO2 در فرکانس های مختلفی تحت میدان الکتریکی متناوب بررسی شد. سوسپانسیون های با غلظت کم از نانو پودرهای سرامیکی برای رسوب دهی در محیط استن تهیه شد. فرایند رسوب دهی در سلول حاوی سوسپانسیون مورد نظر در فرکانس های مختلف تا پر شدن حد فاصل بین دو الکترود به طول μm100ادامه یافت. تصاویر SEM از ذرات رسوب داده ده نان داد با افزایش فرکانس اعمالی از ۱۰ تا Hz 50000 مکانیزم رسوب دهی نانو ذرات تغییر می کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد این رو توانایی کنترل رسوب دهی نانو ذرات را با تغییر فرکانس میدان اعمالی داشته و می تواند به عنوان تکنیکی نسبتا ساده و ارزان برای رسوب دهی نانو ذرات سرامیکی بکار رود.