مقاله رسوب شناسي سواحل غرب خليج نايبند و رسوبگذاري رسوبات کربناته در بندر صيادي عسلويه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مهندسي دريا از صفحه ۴۵ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: رسوب شناسي سواحل غرب خليج نايبند و رسوبگذاري رسوبات کربناته در بندر صيادي عسلويه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسوب گذاري
مقاله رسوب شناسي
مقاله رسوبات کربناته
مقاله عسلويه
مقاله صخره ‏هاي زيرآبي
مقاله مرجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سامي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان پور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: لك راضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بندر صيادي عسلويه در جنوب شرقي استان بوشهر از جمله بنادر صيادي قديمي کشور بشمار مي رود. پيشروي سريع خط ساحلي مخزن بالادست موج شکن اصلي در چند سال اخير و رسوبگذاري در دهانه ورودي بندر به مشکلاتي جدي در بهره برداري از بندر منجر گرديده است. در مقاله حاضر با استفاده از مشاهدات بازديدهاي ميداني، تحليل رسوب شناسي نمونه هاي رسوبي اخذ شده و مقايسه نقشه هاي آبنگاري جهت تعيين نرخ و روند رسوبگذاري در بالادست بندر، علت رسوبگذاري سريع و منشا اين رسوبات مورد بررسي قرار گرفته است. پارامترهاي آماري نمونه هاي رسوبي استخراج شده و بررسي هاي کاني شناسي، مورفوسکوپي و مورفومتري توسط ميکروسکوپ انکساري بر روي آنها انجام گرديده است. نتايج نشان مي دهد درحاليکه اثر چنداني از منبع مرجاني در بين رسوبات سواحل غربي منطقه نمونه گيري شده ديده نمي شود، با نزديک شدن به بندر صيادي عسلويه قطعات مرجاني قابل ملاحظه اي در رسوبات مشاهده ميگردند. بررسي نمونه ها مويد بيشتر بودن رسوبات آواري در گذشته و همچنين افزايش رسوبات کربناته در سال هاي اخير مي باشد. مشاهدات محلي و تحليل نمونه ها افزايش تنش رسوبي، به عنوان يکي از عوامل کاملا مخرب بر روي مرجانها، را مشخص مي کند که به کاهش قابل ملاحظه صخره هاي مرجاني توده اي و جانداران دريايي مرتبط منجر شده است. واضح است که عمليات احيا زمين و ساخت و سازهاي وسيع انجام شده به بالا رفتن بار رسوبي منجر شده است. اين مساله عامل افزايش قابل ملاحظه رسوبات کربناته و رسوبگذاري شديد در بندر مي باشد. بررسي ها احداث رانه گير رسوبي و لايروبي لنگرگاه را به عنوان بهترين گزينه مرتفع نمودن مشکل رسوبگذاري در بلندمدت ارايه مي کند.