سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حبیب ا… ترشیزیان – سازمان زمین شناسی کشور، منطقه شمال شرق – گروه زمین شناسی، دانشگاه آزا
سیدرضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی – دانشکده علوم – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

استان یزد با آب و هوای گرم و خشک دارای تعداد زیادی مخروط افکنه و پلایا می باشد که از نظر ژئومورفولوژی و رسوب شناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. واحدهای مورفولوژیکی شناخته شده شامل مخروط های افکنه، تپه ها و پهنه های ماسه ای، ماسه های پناهگاهی و پلایاها است که نقشه ژئوموروفولوژی هر یک از پلایاها بطور جداگانه تهیه شده است. پلایاها از سه زون رسی، مرطوب و نمکی تشکیل شده است. ۱۳ رخساره سنگی مختلف در مناطق پلایایی و رسوبات حاشیه پلایا شناخته شده است. این رخساره ها به چهار دسته گراولی، ماسه ای، گلی و شیمیایی تقسیم شده اند. رسوبات حاشیه ای دانه درشت تر عمدتا در مخروط های افکنه و رسوبات دانه ریزتر و شیمیایی در نواحی پست پلایایی ته نشین شده اند. امید است که این اطلاعات بتواند بعنوان الگو و راهنمایی برای تعبیر و تفسیر رسوبات قدیمه قاره ای در نواحی خشک مورد استفاده قرار گیرد.