سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

شیوا مهاجرانی – گروه زمین شناسی، دانشگاه تهران
عبدالحسین امینی – گروه زمین شناسی، دانشگاه تهران

چکیده:

کویر میقان در ۱۵ کیلومتری شمال شرق اراک با دریاچه فصلی توزلوگل، یکی از غنی ترین محل های ذخیره سولفات سدیم در ایران مرکزی است. مطالعه حاضر به منظور بررسی دقیق مشخصه های رسوب شناسی بخش های مختلف این حوضه رسوبی و تعیین پراکندگی، شرایط تشکیل و منشأ نهشته های تبخیری صورت گرفته است. نتایج این بررسی ها، تفکیک ۵ زیر محیط با مشخصه های رسوب شناسی معین را در این حوضه امکان پذیر ساخته است. مطالعه ترکیب کانی شناسی رسوبات این زیر محیط ها و ترکیب شیمیایی شوراب ها، آب های زیرزمینی و آب های سطحی تغذیه کننده حوضه رسوبی، منابع اصلی تأمین کننده این یون ها و سازنده های زمین شناسی تغذیه کننده را به تفکیک مشخص کرده است.