سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید تمیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده معدن و متالور
مصطفی کتابچی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده معدن و متالورژی
نادر پروین – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده معدن و متالورژی

چکیده:

فرآیند نورد تجمعی (Accumulative Roll Bonding) به عنوان یکی از روش‏های تغییر شکل شدید پلاستیکی (SPD) بر روی نمونه‏های فولاد IF، انجام شد. در این فرآیند، نمونه‏های ورقه‏ای شکل، تا ده سیکل در دمای ºC500، تحت فرآیند ARB قرار گرفتند. تغییرات ساختار، به وسیله میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) مشاهده شد. ضخامت متوسط دانه‏های فریت در این نمونه‏ها، تا ۱۷۰ نانومتر کاهش پیدا کرد. با افزایش دمای فرآیند، عمل bonding بین ورقه‏ها بهتر صورت می‏گیرد، اما در عین حال از رسیدن به اندازه دانه‏های ریزتر جلوگیری می‏نماید. با افزایش تعداد پاس‏های ARB، لبه نمونه‏ها دچار شکست می‏شود. همچنین، با افزایش کاهش در سطح مقطع، کاهش در اندازه دانه و همچنین پیوندهای مناسب‏تری قابل دست‏یابی است. علاوه بر تصاویر ریزساختار، تغییرات سختی با افزایش تعداد پاس‏های ARB، همچنین تغییرات آن در ضخامت نمونه بررسی گردید. مقدار افزایش سختی در این نمونه‏ها، بیش از ۲۷۰% می‏باشد.علاوه بر این اثر برس‏کاری بر روی سختی در نمونه‏های ARB بررسی گردید.