سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی نادری زاده – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
محمد صبائیان – دانشگاه شیراز
علی حدادی – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده:

علاوه بر اثر غیر خطی کر، نیروی غیرخطی پاندروماتیو یکی از عوامل بسیار مهم در تشکیل رشته پلاسمایی در محدودهی طول موجی مادون قرمز و عامل اساسی پایداری این رشتهی پلاسمائی در هوا میباشد. در این مقاله با درنظرگرفتن نیروی غیر خطی، افت ناشی از فرآیند جذب چند فوتونی کاهش یافته و خودکانال زنی پالس فمتوثانیهای، در مسافت بیشتری پایدار می ماند در نتیجه رشتهی پلاسمائی در شدت پائینتر ایجاد وچگالی الکترون های لازم برای پایداری رشته نسبت به مدل های قبلی کاهش یافته و منجر به افزایشطول رشته میگردد