سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا فیض بشی پور – ایران – کرمانشاه شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

چکیده:

جهانی شدن که از یک بنیان فنی نشأت گرفته است کشورهای صنعتی را بهمرحله ای رسانده که تفوق اقتصادیشان را از صدور کالا بسمت تفوق در تولید و صدور دانش ، تبدیل کرده است درواقع فرآیند جهانی شدن به کشورهای پیرامونی فرصت داده تا بتواننددر عرصه اقتصاد صنعتی پیشرفت کنند و ساختار انقلاب صنعتی را تکمیل نمایند، ازاین جهتمهمترین مفهوم جهانی شدن انسجام روبه رشد اقتصاد ها و جوامع است که به کمک فناوری های نوین ,‌روابط جدید اقتصادی و سیاستهای ملی و بین المللی و وجود عواملی از جمله دولت ها , سازمانهای بین المللی , کارگران ,‌جوامع مدنی و عاملان تجاری میسر شده است . روند جهانی شدن دارای دو جنبه است : جنبه نخست به عواملی چون تجارت ، سرمایه گذاری ,‌فناوری ,‌سیستم های تولید برون مرزی ,‌جریان اطلاعات و ارتباطات اشاره دارد که باعث نزدیک تر شدن جوامع شده است . جنبه دوم نیز به سیاستها و موسساتی مثل آزاد سازی تجارت و بازار سرمایه , استانداردهای بین المللی برای کار , محیط زیست و سایر مسائل مربوط می شود , جنبه دوم ذاتی این روند نیست , بلکه ماحصل سیاستهاست .